Zaloguj Polska wersja językowa English language Deutche sprache

Moduł Widz

– część aplikacji, do której dostęp mają potencjalni widzowie za pośrednictwem strony www. Możliwości, które daje ten moduł:

  • możliwość pobrania aplikacji mobilnej udostępniającej informacje z platformy (repertuar, wydarzenia, produkcje, wydarzenia danego typu itd.);
  • integracja z pozostałymi modułami generująca informacje dla producenta i właściciela sceny na temat zainteresowań, oczekiwań i opinii potencjalnych widzów;
  • dystrybucja poprzez email informacji o potencjalnych wydarzeniach pod kątem indywidualnych preferencji użytkowników (wykorzystanie technologii Web 3.0);
  • generowanie powiadomień na podstawie informacji w systemie dotyczących harmonogramów wydarzeń;
  • dotarcie do potężnej bazy wiedzy na temat wydarzeń;
  • integracja z portalami społecznościowymi użytkowników zwiększająca bazę kontaktów.

Zaloguj

Moduł widz
Logo UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Primoartis.pl – Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej"

Nazwa Beneficjenta: ANDA HANKE JARAUSZ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu wynosi 1 194 822,00 zł
Dofinansowanie w kwocie 582 840,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl