Zaloguj Polska wersja językowa English language Deutche sprache

Moduł Scena

- narzędzie przeznaczone dla operatorów jednostek scenicznych zwiększające możliwości efektywnego zagospodarowania tych placówek oraz zarządzania nimi. Możliwości, które daje ten moduł:

  • zamieszczanie informacji o obiekcie scenicznym w bazie scen;
  • dostęp do narzędzia graficznego umożliwiającego tworzenie i zapis rozkładu sceny jak również podziału na miejsca;
  • wykorzystanie subdomeny portalu do zdefiniowania strony profilowej obiektu (dodatkowo jednostka uzyska dostęp do aplikacji CMS umożliwiającej modyfikacje i dodawanie treści do strony internetowej);
  • możliwość wpisania ramowych bądź szczegółowych informacji o koszcie wynajmu, możliwościach technicznych i pojemności widowni;
  • rozliczanie wynajmu sceny i innych zasobów jednostki;
  • budowanie harmonogramu wydarzeń na scenie;
  • zarządzanie repertuarem;
  • narzędzie oceny sceny oraz dodawania komentarzy.

Zaloguj

Moduł scena
Logo UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Primoartis.pl – Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej"

Nazwa Beneficjenta: ANDA HANKE JARAUSZ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu wynosi 1 194 822,00 zł
Dofinansowanie w kwocie 582 840,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl