Zaloguj Polska wersja językowa English language Deutche sprache

Moduł Produkcja

- narzędzie służące bezpośrednio organizacji danego przedsięwzięcia scenicznego. Możliwości, które daje ten moduł:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi i technicznymi;
  • preliminarz przedsięwzięcia (budżetowanie, szacowanie liczby odbiorców, kalkulacja opłacalności);
  • ustalenie i kontrolowanie harmonogramu prac;
  • przygotowanie zaplecza technicznego;
  • definiowanie wydarzeń na scenach wyjazdowych;
  • analiza rentowności produkcji umożliwiająca ocenę efektywności gospodarowania środkami pieniężnymi;
  • porównywanie realizowanych wydarzeń (przydatne przy podejmowaniu konkretnych decyzji np. o zaniechaniu organizacji danego przedsięwzięcia, intensyfikacji działań promocyjnych dotyczących jednego wydarzenia kosztem drugiego - mniej popularnego);
  • narzędzie oceny producentów i samych produkcji oraz dodawania komentarzy.

Zaloguj

Moduł produkcja
Logo UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Primoartis.pl – Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej"

Nazwa Beneficjenta: ANDA HANKE JARAUSZ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu wynosi 1 194 822,00 zł
Dofinansowanie w kwocie 582 840,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl