Zaloguj Polska wersja językowa English language Deutche sprache

PRIMOARTIS
Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej

P.U.H. ANDA Hanke Jarausz Sp.j
ul. Ks. Szymankiewicza 51
43-190 Mikołów

Tel./fax 32 730 37 70

biuro@priomoartis.pl
www.primoartis.pl

NIP 635-18-26-154

Biuro:
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

Primoartis Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej
Logo UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Primoartis.pl – Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej"

Nazwa Beneficjenta: ANDA HANKE JARAUSZ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu wynosi 1 194 822,00 zł
Dofinansowanie w kwocie 582 840,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl