Zaloguj Polska wersja językowa English language Deutche sprache

Moduł Integracyjny

- narzędzie umożliwiające współpracę obiektów scenicznych oraz producentów w procesie organizacji i realizacji produkcji. Możliwości, które daje ten moduł:

  • wyszukiwanie i kojarzenie scen oraz produkcji;
  • narzędzie negocjacji i uzgadniania cen dla podmiotów zainteresowanych współpracą w zakresie przygotowania wydarzeń pozwalające stronom na uzgodnienie warunków współpracy oraz opracowanie aspektów technicznych takich jak układ widowni, elementy sceny, nagłośnienia czy oświetlenia;
  • analiza danych historycznych w celu najlepszego doboru sceny do produkcji i odwrotnie;
  • analiza danych historycznych w celu wsparcia producenta na etapie ustalania cen biletów;
  • możliwość akceptacji współpracy - w przypadku chęci zarezerwowania sceny przez grupę z innego obiektu scenicznego;
  • generowanie równoległych raportów dla twórców przedsięwzięć.

Zaloguj

Moduł integracyjny
Logo UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Primoartis.pl – Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej"

Nazwa Beneficjenta: ANDA HANKE JARAUSZ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu wynosi 1 194 822,00 zł
Dofinansowanie w kwocie 582 840,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl