Zaloguj Polska wersja językowa English language Deutche sprache

Realizowany projekt polega na tworzeniu aplikacji służącej do obsługi wydarzeń kulturalnych oraz zarządzania sceną. System będzie udostępniany zarówno jednostkom odpowiedzialnym za zarządzanie obiektem scenicznym, jak i samym producentom wydarzeń scenicznych, co pozwoli na ich kojarzenie oraz efektywną współpracę. Ponadto, informacje o wydarzeniach będą udostępniane potencjalnym widzom, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Aplikacja jest skierowana przede wszystkim do 3 grup odbiorców: jednostek zarządzających sceną, producentów wydarzeń scenicznych oraz widzów.

Współpraca osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie niniejszego projektu z menedżerami kultury wskazuje na konieczność wprowadzania nowoczesnych narzędzi optymalizowania kosztów i penetracji rynku, celem zwiększenia opłacalności inwestowania w szeroko pojęty sektor kultury. Stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczne kojarzenie menedżerów kultury, producentów wydarzeń scenicznych oraz potencjalnych widzów wydaje się być warunkiem organizacji wydarzeń artystycznych na coraz wyższym poziomie.

Problemy optymalizacji kosztów premier, czy luk repertuarowych na scenach, z jednej strony, oraz braku ciekawej oferty rozrywki dla społeczności regionalnych czy lokalnych z drugiej, mają możliwość rozwiązania dzięki realizacji projektu Platformy Integracyjnej Produkcji Scenicznej Primoartis.pl.

Aplikacja jest przygotowywana w następujących językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Opis projektu
Logo UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Primoartis.pl – Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej"

Nazwa Beneficjenta: ANDA HANKE JARAUSZ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu wynosi 1 194 822,00 zł
Dofinansowanie w kwocie 582 840,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl